TRAPPEMANUALEN

 

TRAPPEMANUALEN

 

Trappemanualen er en samling med forskriftskrav, anbefalinger og gjengivelser fra standarder.

Ved å følge trappemanualen vil alle aktører fra prosjekterende, til utførende bidra til at trappen blir optimal for brukeren.